CZ ENG PL

Co nabízíme

Naše firma nabízí široký sortiment polotovarů z hliníku a jeho slitin.


Již od svého založení v roce 2002 poskytujeme k prodávanému materiálu řadu služeb, mezi které patří řezání desek kotoučovou pilou, příčné dělení svitků nebo stříhání plechů strojními nůžkami. Později přibylo tvarové řezání vodním paprskem a v roce 2010 byla zahájena výroba přesných frézovaných hliníkových desek ALQAL.

img_product_main.png
dotaz máte dotaz? zeptejte se nás
jednotlivé produktové listy ke stažení

Tvarové řezání

Zabýváme se především zpracováním hliníku a hliníkových slitin, se kterými obchodujeme. 


Po předchozí dohodě lze vodním paprskem řezat i jiné materiály (např. ocel, titan, žulu, kámen atd.), tyto si zákazník musí dodat sám.


Řezání vodním paprskem provádíme těměř z každého materiálu, který naleznete v našem sortimentu.


Díky rozsáhlým skladovým zásobám nemusíte u tvarového řezání z hliníkových slitin čekat, tak jako u konkurenčních firem, na dodání polotovaru ke zpracovateli.


a) Princip technologie

Technologie řezání vodním paprskem pracuje na jednoduchém principu.

Do řezaného polotovaru je vpuštěn tenký paprsek vody o průměru
cca 2 mm, tlaku až 4000 atmosfér a rychlosti 900 m/s.

Tento vodní proud jde z čerpadla do vysokotlakého potrubí a následně přes tzv. diamantovou hlavu do abrazivní trysky, kde je do něj ve směšovací komoře přidáváno přesně odměřené množství abraziva. Abrazivo postupně obrušuje zpracovávaný materiál a tak vzniká samotný řez.

b) Co a jak lze našimi vodními paprsky řezat

Technologie řezání vodním paprskem lze aplikovat v podstatě na jakýkoliv materiál s výjimkou tvrzeného skla a materiálů prudce reagujících s vodou.

Jediné limitující prvky jsou maximální rozměry CNC stolu 3000 x 5000 mm a rozsah pohybu zetové osy 0–330 mm (maximální tloušťka, kterou lze řezat, je tedy 330 mm).

Nově dokážeme díky naklápěcí hlavě výrazně eliminovat úkos vznikající při řezání vodním paprskem.

Další novinkou v našem "arzenálu" služeb pro zákazníky je tvarové řezání pod úhlem až 60°. Tímto jsme schopni provádět sražení hran a další speciální úpravy na dílech už při jejich řezání. 

c) Co je třeba dodat

K co nejkratšímu zpracování Vaší poptávky nebo objednávky je nutné dodat výkresy v elektronické podobě ve formátu .dxf, nebo .dwg.

Pokud nemáte možnost výkresy dodat v těchto formátech, zpracujeme i klasické na papíře vytištěné nebo ručně nakreslené. V tomto případě je třeba počítat s delší časovou prodlevou.

Dále je vhodné uvést, jestli námi dodaný výpalek budete dále opracovávat, nebo jestli chcete řezat na hotovo v maximální kvalitě (o kvalitách a přesnosti řezu se blíže dočtete v sekci Kvalita řezu/přesnost).

d) Kvalita řezu a přesnost

Předem je třeba upozornit, že řezání vodním paprskem má jednu specifickou vlastnost – řez je kónický a s rostoucí tloušťkou roste i úkos.

Co se týče kvality řezu, existují v zásadě tři hlavní třídy jakosti.

  1. Maximální kvalita – používá se zejména tam, kde již zákazník nechce materiál opracovávat, nebo jen minimálně. Tento řez doporučujeme používat do tloušťky 50 mm. Zde jsme schopni dodržet přesnost +/-0,3 mm. Teoreticky lze maximální kvalitou řezat i větší tloušťku, ale vzhledem k úkosu bychom pravděpodobně nedodrželi výše uvedenou toleranci a bylo by nutné výpalek opracovávat. V tomto případě by byl řez zbytečně drahý.
  2. Střední kvalita – jak je již z názvu patrné, jedná se o kvalitu, která se pohybuje někde mezi nejlepší a nejhorší (dělící) kvalitou řezu. Používá se například u dílců řezaných ve volné míře. Pohledově je tento řez akceptovatelný např. pro viditelné "nefunkční" části strojů. Používá se do tloušťky cca 100 mm.
  3. Dělící řez – používá se u polotovarů, které budou následně dále opracovávány, nebo tam, kde záleží na nízké ceně více, než na vzhledu či přesnosti. Řez je v tloušťkách nad 50 mm velmi hrubý a zákazník musí k čisté kontuře svého výrobku připočíst 3 až 10 mm (s rostoucí tloušťkou roste i přídavek) na stěnu pro následné opracování. Pokud si nebudete jisti jak velký přídavek zvolit, kontaktujte prosím naše obchodní zástupce pro tvarové řezání vodním paprskem. Rádi Vám pomůžeme.

e) Výhody řezání vodním paprskem

  1. Řezání vodním paprskem je bez tepelného ovlivnění řezaného materiálu, tzv. studený řez.
  2. Obráběný díl nevykazuje fyzikální, chemické ani mechanické změny a je následně snadno obrobitelný.
  3. Vodní paprsek jen minimálně silově působí na řezaný materiál, nedochází tudíž ke vzniku mikrotrhlin.
  4. Řezání vodním paprskem je technologií přátelskou k životnímu prostředí. Při vlastním řezání nevznikají žádné ekologicky nevhodné zplodiny. Spotřeba vody na řezání je velmi malá. Z odpadní vody se při sedimentaci vyloučí nečistoty. Jako abrazivo se používají netoxické látky, které mohou být recyklovány pro opakované použití. Použité abrazivo může být bez problémů uloženo na skládku.
hmotnostní kalkulačka

spočítejte si teoretickou hmotnost požadovaného produktu

deska, plech

Deska, plech
mm
mm
mm

tyč

válec
mm
mm

výsledná hmotnost

---
© 2013 Alcom Alval s.r.o.
najdete nás na youtube Google+